Bedrijfsprofiel

Sipke van Veen is een arbeidsdeskundige met veel ervaring met werkgevers en uitkeringsinstellingen (GAK, UWV, Gemeente) en aanverwante wetgeving ( WIA, WAO, Wajong, WWB, WAZ, Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet). Arbodienstverlening en loonwaardemeting zijn nieuwe loten aan de bedrijfstak.

Snelle bereikbaarheid, persoonlijk contact en concrete creatieve oplossingen zijn kenmerkend voor Skypio. Het is en blijft een kleinschalig bedrijf wat samenwerkt met verschillende partners en daardoor op alle vragen antwoord kan geven.