Doelstelling

Mijn doelstelling is om op een nuchtere, maar creatieve wijze advies en re-integratie vorm te geven zonder onnodige vaktaal.