Skypio

Werkgevers

Werknemers

Werkzoekenden (WWnV, WW, WWB, WIA, Wajong, WAO, ZW).

Uitkerende instanties

Er wordt gewerkt vanuit de volgende waarden:
Betrouwbaar, Betrokken, Bevlogen en Bereikbaar.

Eigenaar is Sipke van Veen, ervaren gecertificeerd en geregistreerd arbeidsdeskundige.