Sipke van Veen

Sipke van Veen is opgeleid als maatschappelijk werker en heeft 20 jaar ervaring in de (jeugd)psychiatrie en (verslavings)reclassering met alle raakvlakken van psychiatrie, middelengebruik, justitiƫle contacten, schuldenproblematiek en werkloosheid.

In 2001 is hij geswitcht naar de functie van arbeidsdeskundige. Gestart bij het GAK met de beoordeling en begeleiding van mensen met een WAO, WAZ of Wajong uitkering. Destijds ook betrokken bij sociaal medische teams bij bedrijven (o.a. ziektekostenverzekeraar de Friesland). Vanaf 2004 werkzaam bij de afdeling ziektewet van het UWV. In oktober 2009 is hij gaan werken bij het kwalitatief medisch arbeidsdeskundig adviesbureau Ausems en Kerkvliet. De werkzaamheden zijn advisering voor sociale diensten rondom mensen met een bijstandsuitkering en daarnaast is hij betrokken bij een WSW project waarbij mensen die op de wachtlijst staan, gescreend worden om de arbeidsmogelijkheden te inventariseren. Toch kwam een oude wens om een eigen bedrijf te starten weer naar voren en per 1 juli 2010 start het eigen bedrijf Skypio. Dit is in goed overleg met de huidige werkgever.