Werkgever

Arbodienstverlening

Skypio biedt in samenspraak met een gecertificeerde bedrijfsarts arbodienstverlening aan voor het midden en kleinbedrijf. Uitgegaan wordt van het eigen regie model, waarbij alleen deskundigheid wordt ingezet die nodig is. Eventueel kan een verzuimsysteem aangeboden worden. De visie is dat verzuim het best beĆÆnvloedbaar is vanuit gedrag. (Werkgevers hebben met een veelheid aan wet- en regelgeving te maken die steeds complexer wordt. De financiĆ«le consequenties kunnen bij ziekte fors oplopen door de loondoorbetalingsverplichting en de sancties van de Wet Verbetering Poortwachter. Met name het midden- en kleinbedrijf heeft vaak niet de juiste kennis op deze gebieden en is gebaat bij persoonlijk en direct contact en "normale taal")

Daarnaast kunt u terecht bij Skypio voor:

De werkwijze is direct, snel, deskundig en persoonlijk. Daarnaast is er sprake van een netwerk van andere deskundigen.

Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.