Werknemers

Werknemers kunnen allerlei vragen tegen komen tijdens hun werkzame leven zoals:

Voor al deze vragen kan contact worden opgenomen en in overleg met de werkgever kunnen de mogelijkheden tot begeleiding geïnventariseerd worden.