Sociale Dienst PRB

Wet Werk en Bijstand en PRB

Mensen met een bijstandsuitkering (WWB) worden geprikkeld om maatschappelijk actief te zijn. Gemeenten (sociale diensten) kiezen welke bedrijven mensen begeleiden om maatschappelijk actief te zijn of worden. Bijna altijd is er ruimte om als klant van de sociale dienst een eigen keuze te maken door wie je begeleid wil worden.

Sommige gemeentes noemen dat een (PRB) persoonsgebonden re-integratiebudget of persoonsgebonden budget (PGB). Mocht je individueel, direct en persoonlijk begeleid willen worden dan kun je vrijblijvend contact met Sipke van Veen opnemen. Ik heb veel ervaring met mensen met een bijstandsuitkering en ik zie bijna altijd mogelijkheden en maak voor iedereen een individueel passend plan.

Mijn doel is dat ik je weer de regie over je leven geef, je krachtige kanten versterk en je zo maximaal mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Dat betekent re-integreren naar een "normale baan". Mocht dat te hoog gegrepen zijn dan naar part-timebaan of gesubsidieerd werk. Ook WSW werk (Wet Sociale Werkvoorziening) of vrijwilligerswerk kan een doel zijn. Deelnemen aan de maatschappij is namelijk erg prettig.

Laten we de uitdaging aan gaan!

Sipke van Veen