Ziektewetbegeleiding

Voor mensen die een uitkering in het kader van de ziektewet hebben heeft het UWV de inspanningsverplichting in het kader van wet verbetering poortwachter om mensen te begeleiden naar werk. Indien u uw eigen werk nog (deels) kunt doen wordt dit re-integratie 1ste spoor genoemd. Indien u wordt begeleid naar ander werk heet dit re-integratie 2de spoor. Onderdelen van die begeleiding kunnen zeer divers zijn.

Voorbeelden:

Sipke van Veen heeft veel ervaring op dit gebied en kan samen met u en in samenspraak met de afdeling ziektewet van het UWV een zo kort en duidelijk mogelijk plan maken om te komen tot werkhervatting of een zo optimaal mogelijke deelname aan de maatschappij.

Indien u belangstelling heeft kunt u met uw contactpersoon bij het UWV overleggen of begeleiding door Sipke van Veen mogelijk is.

U kunt dan met mij een vrijblijvend gesprek aangaan.